Granskningen som är genomförd under mars-juni 2020, redovisas i tre delar.

Vill du stötta Äkta varas arbete?