Gästbloggen Gunnela Ståhle

Gunnela Ståhle är ordförande för organisationen Vi Konsumenter. Hon är husdjursagronom och har arbetat för LRF och bondekooperativa företag  i 40 år. Hon är engagerad i djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor, hållbarhet och konsumentfrågor med fokus livsmedel.

Favoritcitatet

Foto: Eva Röse
2005, CC BY 2.0

"Vi måste ha hårdare kontroll på vad som pumpas in i det vi äter, vilka onödiga tillsatser, bekämpningsmedel som industrin kryddar maten med."

Eva Röse i Svenska Dagbladet på valdagen 14/9-14.

Medlemsrösten

Birgitta Eldblom"Jag vill lära mig mer och sprida kunskaperna genom kamratcirklar med ”Den hemlige kocken” och ”Äkta vara” som studiematerial."

Birgitta Eldblom

Medlemsannons-pa-sajten-NY-animerad-3