Ost - "analog"

Livsmedel MNO. 10 jan 2009.

 

Detta borde inte få vara ett livsmedel.

I september 2008 skrevs en del om ”pizzamix”, "texmexmix" och ”gratängmix” i tidningarna. Produkterna saluförs som ost men är det inte! De tillverkas av billigt vegetabiliskt fett.

 

Christer Winbäck (fp) motionerade i riksdagen om att Livsmedelsverket borde se över reglerna för hur mycket man får lura konsumenterna. Han skriver så här i sin motivering:

 

"Falsk riven ost lurar kunder – detta har man kunnat läsa i tidningar under året.

I påsar med namn som ”pizzamix” och ”gratängmix” säljs blandningar där det mesta är billig fettråvara. Påsarna är förvillande lika äkta riven ost. Men större delen av innehållet är en råvara som främst består av vegetabiliskt fett. Tillverkarna kallar råvaran för ”analog ost”. Denna blandas sedan med riktig ost, ofta i förhållandet 70 procent icke-ost och resten ost, enligt en tidning som rapporterar om fusket.

 

Enligt gällande regler får det inte stå ”ost” på förpackningen, men för övrigt görs påsarna förvillande lika dem med riktig riven ost.

 

Det är uppenbart att man försöker invagga kunderna i föreställningen att det är riktig ost i förpackningarna.

 

I syfte att tydliggöra för kunderna borde man se över märkningen för att förhindra förväxling. Det ska tydligt framgå vad som är ”äkta vara”.

Regeringen bör ge Konsumentverket i uppdrag att utarbeta regler för hur konsumenten ska skyddas från dylik vilseledande reklam. Detta bör riskdagen ge regeringen till känna."

 RSS

0 kommentarer

  Kommentera

  Namn *
  E-post *
  Kommentar *
   
  Skriv in kod
  Villkor
   

  Livsmedel

  Livsmedelsguiden grundar sig i huvudsak på fakta från boken Äkta vara av Mats-Eric Nilsson. Till det kommer våra egna iakttagelser och erfarenheter. Meningen är att vi med hjälp av alla läsare ska bygga en livsmedelsbank som fungerar i hela landet.


  Medlemsannons-pa-sajten-NY-animerad-3
  Kräv ingrediensförteckning på alkoholdrycker!