Tillsatser på engelska

Tabell över internationella tillsatsnamn, från engelska (tex USA) till europeiska E-nummer och svenska namn.


5'-Inosinic acid
E 630 - Inosinsyra (övriga tillsatser)
Acesulfame potassium
E 950 - Acesulfamkalium/acesulfam-K (sötningsmedel)
Acetic acid, glacial
E 260 - Ättiksyra (konserveringsmedel)
Acetic and fatty acid esters of glycerol
E 472a - Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar (konsistensmedel)
Acetylated Distarch Adipate
E 1422 - Acetylerat distärkelseadipat (konsistensmedel)
Acetylated Distarch Phosphate
E 1414 - Acetylerat distärkelsefosfat (konsistensmedel)
Acetylated oxidized starch
E 1451 - Acetylerad oxiderad stärkelse (konsistensmedel)
Adipic acid
E 355 - Adipinsyra (antioxidationsmedel)
Advantame
E 969 - Advantam (sötningsmedel)
Agar
E 406 - Agar (konsistensmedel)
Alginic acid
E 400 - Alginsyra (konsistensmedel)
Allura red AC
E 129 - Allurarött AC (färgämne)
Aluminium ammonium sulfate
E 523 - Aluminiumammoniumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium potassium sulfate
E 522 - Aluminiumkaliumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium powder
E 173 - Aluminium (färgämne)
Aluminium sodium sulfate
E 521 - Aluminiumnatriumsulfat (övriga tillsatser)
Aluminium sulfate
E 520 - Aluminiumsulfat (övriga tillsatser)
Amaranth
E 123 - Amarant (färgämne)
Ammonium alginate
E 403 - Ammoniumalginat (konsistensmedel)
Ammonium carbonate
E 503 - Ammoniumkarbonater (övriga tillsatser)
Ammonium hydrogen carbonate
E 503 - Ammoniumkarbonater (övriga tillsatser)
Ammonium hydroxide
E 527 - Ammoniumhydroxid (övriga tillsatser)
Ammonium polyphosphate
E 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Ammonium salts of phosphatidic acid
E 442 - Ammoniumfosfatider (konsistensmedel)
Ammonium sulfate
E 517 - Ammoniumsulfat (övriga tillsatser)
Anionic methacrylate copolymer
E 1207 - Anjonisk metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
Annatto extracts, bixin-based
E 160b - Annattoextrakt/ bixin/ norbixin (färgämne)
Annatto extracts, norbixin-based
E 160b - Annattoextrakt/ bixin/ norbixin (färgämne)
Argon
E 938 - Argon (övriga tillsatser)
Ascorbic acid (L-)
E 300 - Askorbinsyra (antioxidationsmedel)
Ascorbyl palmitate
E 304 - Askorbylpalmitat, askorbylstearat (antioxidationsmedel)
Aspartame
E 951 - Aspartam (sötningsmedel)
Aspartame-acesulfame salt
E 962 - Salt av aspartam och acesulfam (sötningsmedel)
Azorubine (Carmoisine)
E 122 - Azorubin/karmosin (färgämne)
Basic methacrylate copolymer
E 1205 - Basisk metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
Beeswax
E 901 - Bivax (övriga tillsatser)
Beet red
E 162 - Rödbetsrött (färgämne)
Benzoic acid
E 210 - Bensoesyra (konserveringsmedel)
Benzyl alcohol
E 1519 - Benzylalkohol (övriga tillsatser)
beta-apo-8'-Carotenal
E 160e - Beta-apo-8 -karotenal  (färgämne)
beta-Carotenes (synthetic)
E 160a - Karotener, betakaroten (färgämne)
beta-Carotenes (vegetable)
E 160a - Karotener, betakaroten (färgämne)
Boric acid
E 284 - Borsyra (konserveringsmedel)
Brilliant black (black PN)
E 151 - Briljantsvart BN/svart PN (färgämne)
Brilliant blue FCF
E 133 - Briljantblått FCF (färgämne)
Brown HT
E 155 - Brun HT (färgämne)
Butylated hydroxyanisole
E 320 - Butylhydroxianisol (BHA) (antioxidationsmedel)
Butylated hydroxytoluene
E 321 - Butylhydroxitoluen (BHT) (antioxidationsmedel)
Calcium 5'-guanylate
E 629 - Kalciumguanylat (övriga tillsatser)
Calcium 5'-inosinate
E 633 - Kalciuminosinat (övriga tillsatser)
Calcium 5'-ribonucleotides
E 634 - Kalcium-5 -ribonukleotider (övriga tillsatser)
Calcium acetate
E 263 - Kalciumacetat (konserveringsmedel)
Calcium alginate
E 404 - Kalciumalginat (konsistensmedel)
Calcium ascorbate
E 302 - Kalciumaskorbat (antioxidationsmedel)
Calcium benzoate
E 213 - Kalciumbensoat (konserveringsmedel)
Calcium carbonate
E 170 - Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (färgämne)
Calcium chloride
E 509 - Kalciumklorid (övriga tillsatser)
Calcium cyclamate
E 952 - Cyklaminsyra, cyklamater (sötningsmedel)
Calcium di-L-glutamate
E 623 - Kalciumglutamat (övriga tillsatser)
Calcium dihydrogen phosphate
E 341 - Kalciumfosfater (antioxidationsmedel)
Calcium disodium EDTA
E 385 - Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat (antioxidationsmedel)
Calcium ferrocyanide
E 538 - Kalciumferrocyanid (övriga tillsatser)
Calcium gluconate
E 578 - Kalciumglukonat (övriga tillsatser)
Calcium hydrogen carbonate
E 170 - Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat (färgämne)
Calcium hydrogen malate
E 352 - Kalciummalat (antioxidationsmedel)
Calcium hydrogen phosphate
E 341 - Kalciumfosfater (antioxidationsmedel)
Calcium hydrogen sulfite
E 227 - Kalciumvätesulfit (konserveringsmedel)
Calcium hydroxide
E 526 - Kalciumhydroxid (övriga tillsatser)
Calcium lactate
E 327 - Kalciumlaktat (antioxidationsmedel)
Calcium malate, (DL-)
E 352 - Kalciummalat (antioxidationsmedel)
Calcium oleyl lactylate
E 482 - Kalciumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Calcium oxide
E 529 - Kalciumoxid (övriga tillsatser)
Calcium propionate
E 282 - Kalciumpropionat (konserveringsmedel)
Calcium saccharin
E 954 - Sackarin, sackarinater (sötningsmedel)
Calcium silicate
E 552 - Kalciumsilikat (övriga tillsatser)
Calcium sorbate
E 203 - Kalciumsorbat (konserveringsmedel)
Calcium stearoyl lactylate
E 482 - Kalciumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Calcium sulfate
E 516 - Kalciumsulfat (övriga tillsatser)
Calcium sulfite
E 226 - Kalciumsulfit (konserveringsmedel)
Calcium tartrate (DL-)
E 354 - Kalcium-L-tartrat (antioxidationsmedel)
Candelilla wax
E 902 - Kandelillavax (övriga tillsatser)
Canthaxanthin
E 161g - Kantaxantin (färgämne)
Caramel I - plain caramel
E 150a - Sockerkulör (färgämne)
Caramel II - sulfite caramel
E 150b - Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen (färgämne)
Caramel III - ammonia caramel
E 150c - Sockerkulör, ammoniakprocessen (färgämne)
Caramel IV - sulfite ammonia caramel
E 150d - Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen (färgämne)
Carbon dioxide
E 290 - Koldioxid (konserveringsmedel)
Carmines
E 120 - Karmin/karminsyra (färgämne)
Carnauba wax
E 903 - Karnaubavax (övriga tillsatser)
Carob bean gum
E 410 - Fruktkärnmjöl (konsistensmedel)
Carrageenan
E 407 - Karragenan (konsistensmedel)
Cassia gum
E 427 - Cassiagummi (konsistensmedel)
Chlorophyll
E 140 - Klorofyller, klorofylliner (färgämne)
Chlorophyllin copper complexes, sodium and potassium salts
E 141 - Klorofyllkopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (färgämne)
Chlorophylls, copper complexes
E 141 - Klorofyllkopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex (färgämne)
Citric acid
E 330 - Citronsyra (antioxidationsmedel)
Citric and fatty acid esters of glycerol
E 472c - Mono- och diglyceriders citronsyraestrar (konsistensmedel)
Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (cross-linked cellulose gum)
E 468 - Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa (konsistensmedel)
Curcumin
E 100 - Kurkumin (färgämne)
Cyclamic acid
E 952 - Cyklaminsyra, cyklamater (sötningsmedel)
Cyclodextrin, beta-
E 459 - Betacyklodextrin (konsistensmedel)
Cysteine, L- and its hydrochlorides - sodium and potassium salts
E 920 - L-cystein (övriga tillsatser)
Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
E 472e - Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar (konsistensmedel)
Dicalcium citrate
E 333 - Kalciumcitrater (antioxidationsmedel)
Dimethyl dicarbonate
E 242 - Dimetyldikarbonat (konserveringsmedel)
Dipotassium 5'-guanylate
E 628 - Dikaliumguanylat (övriga tillsatser)
Dipotassium 5'-inosinate
E 632 - Dikaliuminosinat (övriga tillsatser)
Dipotassium hydrogen phosphate
E 340 - Kaliumfosfater (antioxidationsmedel)
Dipotassium tartrate
E 336 - Kaliumtartrater (antioxidationsmedel)
Disodium 5'-guanylate
E 627 - Dinatriumguanylat (övriga tillsatser)
Disodium 5'-inosinate
E 631 - Dinatriuminosinat (övriga tillsatser)
Disodium 5'-ribonucleotides
E 635 - Dinatrium-5 -ribonukleotider (övriga tillsatser)
Disodium diphosphate
E 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
Disodium hydrogen phosphate
E 339 - Natriumfosfater (antioxidationsmedel)
Disodium monohydrogen citrate
E 331 - Natriumcitrater (antioxidationsmedel)
Distarch Phosphate
E 1412 - Distärkelsefosfat (konsistensmedel)
Dodecyl gallate
E 312 - Dodecylgallat (antioxidationsmedel)
Erythorbic acid (Isoascorbic acid)
E 315 - Isoaskorbinsyra (antioxidationsmedel)
Erythritol
E 968 - Erytritol (sötningsmedel)
Erythrosine
E 127 - Erytrosin (färgämne)
Ethyl cellulose
E 462 - Etylcellulosa (konsistensmedel)
Ethyl para-hydroxybenzoate
E 214 - p-Hydroxibensoesyraetylester (konserveringsmedel)
Fatty acids
E 570 - Fettsyror (övriga tillsatser)
Ferrous gluconate
E 579 - Järnglukonat (Ferroglukonat) (övriga tillsatser)
Ferrous lactate
E 585 - Järnlaktat (Ferrolaktat) (övriga tillsatser)
Fumaric acid
E 297 - Fumarsyra (konserveringsmedel)
Gellan gum
E 418 - Gellangummi (konsistensmedel)
Gluconic acid (D-)
E 574 - Glukonsyra (övriga tillsatser)
Glucono delta-lactone
E 575 - Glukonsyrans deltalakton (övriga tillsatser)
Glutamic acid, (L(+)-)
E 620 - Glutaminsyra (övriga tillsatser)
Glycerol
E 422 - Glycerol (konsistensmedel)
Glycerol diacetate
E 1517 - Glyceryldiacetat (övriga tillsatser)
Glycerol ester of gum rosin
E 445 - Glycerolestrar av trähartser (konsistensmedel)
Glycerol ester of tall oil rosin
E 445 - Glycerolestrar av trähartser (konsistensmedel)
Glycine
E 640 - Glycin, natriumglycinat (övriga tillsatser)
Gold (metallic)
E 175 - Guld (färgämne)
Grape skin extract
E 163 - Antocyaner (färgämne)
Green S
E 142 - Grön S (färgämne)
Guanylic acid, 5'-
E 626 - Guanylsyra (övriga tillsatser)
Guar gum
E 412 - Guarkärnmjöl (konsistensmedel)
Gum arabic (acacia gum)
E 414 - Gummi arabicum/ akaciagummi (konsistensmedel)
Helium
E 939 - Helium (övriga tillsatser)
Hexamethylene tetramine
E 239 - Hexametylentetramin (konserveringsmedel)
Hexylresorcinol, 4-
E 586 - 4-Hexylresorcinol (antioxidationsmedel)
Hydrochloric acid
E 507 - Saltsyra (övriga tillsatser)
Hydrogen
E 949 - Väte (övriga tillsatser)
Hydrogenated poly-1-decene
E 907 - Hydrogenerat poly-1-deken (övriga tillsatser)
Hydroxypropyl cellulose
E 463 - Hydroxipropylcellulosa (konsistensmedel)
Hydroxypropyl Distarch Phosphate
E 1442 - Hydroxipropyldistärkelsefosfat (konsistensmedel)
Hydroxypropyl methyl cellulose
E 464 - Hydroxipropylmetylcellulosa (konsistensmedel)
Hydroxypropyl Starch
E 1440 - Hydroxipropylstärkelse (konsistensmedel)
Indigotine (Indigo carmine)
E 132 - Indigotin/indigokarmin (färgämne)
Invertases
E 1103 - Invertas (övriga tillsatser)
Iron (III) meso-Tartrate
E 534 - Järntartrat (övriga tillsatser)
Iron oxide, black
E 172 - Järnoxider och järnhydroxider (färgämne)
Iron oxide, red
E 172 - Järnoxider och järnhydroxider (färgämne)
Isobutane
E 943b - Isobutan (övriga tillsatser)
Isomalt (hydrogenated isomaltulose)
E 953 - Isomalt (sötningsmedel)
Karaya gum
E 416 - Karayagummi (konsistensmedel)
Konjac flour
E 425 - Konjakgummi, konjakglukomannan (konsistensmedel)
L-leucine
E 641 - L-Leucin (övriga tillsatser)
Lactic acid (L-, D-, and DL-)
E 270 - Mjölksyra (konserveringsmedel)
Lactic and fatty acid esters of glycerol
E 472b - Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar (konsistensmedel)
Lactitol
E 966 - Laktitol (sötningsmedel)
Lauric arginate ethyl ester
E 243 - Etyllauroylarginat (konserveringsmedel)
Lecithin
E 322 - Lecitin (antioxidationsmedel)
Lithol rubine BK
E 180 - Litolrubin BK (färgämne)
Lutein from Tagetes erecta
E 161b - Lutein (färgämne)
Lycopene (synthetic)
E 160d - Lycopen (färgämne)
Lycopene (tomato)
E 160d - Lycopen (färgämne)
Lysozyme
E 1105 - Lysozym (konserveringsmedel)
Magnesium carbonate
E 504 - Magnesiumkarbonater (övriga tillsatser)
Magnesium chloride
E 511 - Magnesiumklorid (övriga tillsatser)
Magnesium di-L-glutamate
E 625 - Magnesiumdiglutamat (övriga tillsatser)
Magnesium dihydrogen phosphate
E 343 - Magnesiumfosfater (antioxidationsmedel)
Magnesium hydrogen phosphate
E 343 - Magnesiumfosfater (antioxidationsmedel)
Magnesium hydroxide
E 528 - Magnesiumhydroxid (övriga tillsatser)
Magnesium hydroxide carbonate
E 504 - Magnesiumkarbonater (övriga tillsatser)
Magnesium oxide
E 530 - Magnesiumoxid (övriga tillsatser)
Malic acid, DL-
E 296 - Äppelsyra (konserveringsmedel)
Maltitol
E 965 - Maltitol, maltitolsirap (sötningsmedel)
Maltitol syrup
E 965 - Maltitol, maltitolsirap (sötningsmedel)
Mannitol
E 421 - Mannitol (sötningsmedel)
Metatartaric acid
E 353 - Metavinsyra (antioxidationsmedel)
Methyl cellulose
E 461 - Metylcellulosa (konsistensmedel)
Methyl ethyl cellulose (cellulose gum)
E 465 - Metyletylcellulosa (konsistensmedel)
Methyl para-hydroxybenzoate
E 218 - p-Hydroxibensoesyrametylester (konserveringsmedel)
Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
E 460 - Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver (konsistensmedel)
Mono- and di-glycerides of fatty acids
E 471 - Mono- och diglycerider av fettsyror (konsistensmedel)
Monoammonium L-glutamate
E 624 - Monoammoniumglutamat (övriga tillsatser)
Monocalcium citrate
E 333 - Kalciumcitrater (antioxidationsmedel)
Monopotassium L-glutamate
E 622 - Monokaliumglutamat (övriga tillsatser)
Monopotassium tartrate
E 336 - Kaliumtartrater (antioxidationsmedel)
Monosodium L-glutamate
E 621 - Mononatriumglutamat (övriga tillsatser)
Monosodium tartrate
E 335 - Natriumtartrater (antioxidationsmedel)
Monostarch Phosphate
E 1410 - Monostärkelsefosfat (konsistensmedel)
Natamycin (Pimaricin)
E 235 - Natamycin (konserveringsmedel)
Neohesperidine dihydrochalcone
E 959 - Neohesperidindihydrochalcon / neohesperidin DC
Neotame
E 961 - Neotam (sötningsmedel)
Neutral methacrylate copolymer
E 1206 - Neutral metakrylatsampolymer (övriga tillsatser)
Nisin
E 234 - Nisin (konserveringsmedel)
Nitrogen
E 941 - Kväve (övriga tillsatser)
Nitrous oxide
E 942 - Dikväveoxid (övriga tillsatser)
Octenyl succinic acid (OSA) modified gum arabic
E 423 - Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra (konsistensmedel)
Octyl gallate
E 311 - Oktylgallat (antioxidationsmedel)
Oxidized Starch
E 1404 - Oxiderad stärkelse (konsistensmedel)
Oxygen
E 948 - Syre (övriga tillsatser)
Paprika extract
E 160c - Paprikaoleoresin/ kapsantin/ kapsorubin (färgämne)
Paprika oleoresin
E 160c - Paprikaoleoresin/ kapsantin/ kapsorubin (färgämne)
Partially hydrolysed lecithin
E 322 - Lecitin (antioxidationsmedel)
Patent Blue V
E 131 - Patentblått V (färgämne)
Pectins
E 440 - Pektiner (konsistensmedel)
Pentapotassium triphosphate
E 451 - Natrium- och kalium-trifosfater (konsistensmedel)
Pentasodium triphosphate
E 451 - Natrium- och kalium-trifosfater (konsistensmedel)
Phosphated Distarch Phosphate
E 1413 - Fosfaterat distärkelsefosfat (konsistensmedel)
Phosphoric acid
E 338 - Fosforsyra (antioxidationsmedel)
Polydextroses
E 1200 - Polydextros (övriga tillsatser)
Polyethylene glycol
E 1521 - Polyetylenglukoler (övriga tillsatser)
Polyglycerol esters of fatty acids
E 475 - Polyglycerolestrar av fettsyror (konsistensmedel)
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
E 476 - Polyglycerolpolyricinoleat (konsistensmedel)
Polyglycitol syrup
E 964 - Polyglycitolsirap (sötningsmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
E 432 - Polyoxietylensorbitan - monolaurat (Polysorbat 20) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
E 433 - Polyoxietylensorbitan - monooleat (Polysorbat 80) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate
E 434 - Polyoxietylensorbitanmono - palmitat (Polysorbat 40) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate
E 435 - Polyoxietylensorbitanmono - stearat (Polysorbat 60) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate
E 436 - Polyoxietylensorbitan - tristearat (Polysorbat 65) (konsistensmedel)
Polyoxyethylene (40) stearate
E 431 - Polyoxietylen(40)stearat (konsistensmedel)
Polyvinyl alcohol
E 1203 - Polyvinylalkohol (övriga tillsatser)
Polyvinyl alcohol (PVA)-polyethylene glycol (PEC) graft co-polymer
E 1209 - Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (övriga tillsatser)
Polyvinylpyrrolidone
E 1201 - Polyvinylpyrrolidon (övriga tillsatser)
Polyvinylpyrrolidone (insoluble)
E 1202 - Polyvinylpolypyrrolidon (övriga tillsatser)
Ponceau 4R (Cochineal red A)
E 124 - Nykockin (färgämne)
Potassium acetate
E 261 - Kaliumacetat (konserveringsmedel)
Potassium adipates
E 357 - Kaliumadipat (antioxidationsmedel)
Potassium alginate
E 402 - Kaliumalginat (konsistensmedel)
Potassium benzoate
E 212 - Kaliumbensoat (konserveringsmedel)
Potassium bisulfite
E 228 - Kaliumvätesulfit (konserveringsmedel)
Potassium carbonate
E 501 - Kaliumkarbonater (övriga tillsatser)
Potassium chloride
E 508 - Kaliumklorid (övriga tillsatser)
Potassium diacetate
E 261 - Kaliumacetat (konserveringsmedel)
Potassium dihydrogen citrate
E 332 - Kaliumcitrater (antioxidationsmedel)
Potassium dihydrogen phosphate
E 340 - Kaliumfosfater (antioxidationsmedel)
Potassium ferrocyanide
E 536 - Kaliumferrocyanid (övriga tillsatser)
Potassium gluconate
E 577 - Kaliumglukonat (övriga tillsatser)
Potassium hydrogen carbonate
E 501 - Kaliumkarbonater (övriga tillsatser)
Potassium hydrogen malate
E 351 - Kaliummalat (antioxidationsmedel)
Potassium hydrogen sulfate
E 515 - Kaliumsulfater (övriga tillsatser)
Potassium hydroxide
E 525 - Kaliumhydroxid (övriga tillsatser)
Potassium lactate
E 326 - Kaliumlaktat (antioxidationsmedel)
Potassium malate
E 351 - Kaliummalat (antioxidationsmedel)
Potassium metabisulfite
E 224 - Kaliumdisulfit (konserveringsmedel)
Potassium nitrate
E 252 - Kaliumnitrat (konserveringsmedel)
Potassium nitrite
E 249 - Kaliumnitrit (konserveringsmedel)
Potassium polyphosphate
E 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Potassium propionate
E 283 - Kaliumpropionat (konserveringsmedel)
Potassium sodium L(+)-tartrate
E 337 - Natriumkaliumtartrat (antioxidationsmedel)
Potassium sorbate
E 202 - Kaliumsorbat (konserveringsmedel)
Potassium sulfate
E 515 - Kaliumsulfater (övriga tillsatser)
Powdered cellulose
E 460 - Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver (konsistensmedel)
Processed Euchema seaweed (PES)
E 407a - Bearbetad Eucheumaalg (konsistensmedel)
Propane
E 944 - Propan (övriga tillsatser)
Propionic acid
E 280 - Propionsyra (konserveringsmedel)
Propyl gallate
E 310 - Propylgallat (antioxidationsmedel)
Propylene glycol
E 1520 - Propan-1,2-diol (propylenglykol) (övriga tillsatser)
Propylene glycol alginate
E 405 - 1,2-Propylenglykolalginat (konsistensmedel)
Propylene glycol esters of fatty acids
E 477 - 1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror (konsistensmedel)
Pullulan
E 1204 - Pullulan (övriga tillsatser)
Quillaia extract type 1
E 999 - Kvillajaextrakt (övriga tillsatser)
Quillaia extract type 2
E 999 - Kvillajaextrakt (övriga tillsatser)
Quinoline yellow
E 104 - Kinolingult (färgämne)
Red cabbage colour
E 163 - Antocyaner (färgämne)
Riboflavin 5'-phosphate sodium
E 101 - Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (färgämne)
Riboflavin, synthetic
E 101 - Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat (färgämne)
Rosemary extract
E 392 - Extrakt av rosmarin (antioxidationsmedel)
Saccharin
E 954 - Sackarin, sackarinater (sötningsmedel)
Shellac, bleached
E 904 - Shellack (övriga tillsatser)
Silicon dioxide, amorphous
E 551 - Kiseldioxid (övriga tillsatser)
Silver
E 174 - Silver (färgämne)
Sodium Acetate
E 262 - Natriumacetat, natriumväteacetat (konserveringsmedel)
Sodium adipates
E 356 - Natriumadipat (antioxidationsmedel)
Sodium alginate
E 401 - Natriumalginat (konsistensmedel)
Sodium aluminium phosphate - acidic
E 541 - Natriumaluminiumfosfat, surt³  (övriga tillsatser)
Sodium aluminium phosphate - basic
E 541 - Natriumaluminiumfosfat, surt³  (övriga tillsatser)
Sodium aluminosilicate
E 554 - Natriumaluminiumsilikat (övriga tillsatser)
Sodium ascorbate
E 301 - Natriumaskorbat (antioxidationsmedel)
Sodium benzoate
E 211 - Natriumbensoat (konserveringsmedel)
Sodium carbonate
E 500 - Natriumkarbonater (övriga tillsatser)
Sodium carboxymethyl cellulose
E 466 - Karboximetylcellulosa/ cellulosagummi (konsistensmedel)
Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)
E 469 - Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa (konsistensmedel)
Sodium diacetate
E 262 - Natriumacetat, natriumväteacetat (konserveringsmedel)
Sodium dihydrogen Citrate
E 331 - Natriumcitrater (antioxidationsmedel)
Sodium dihydrogen phosphate
E 339 - Natriumfosfater (antioxidationsmedel)
Sodium DL-malate
E 350 - Natriummalat (antioxidationsmedel)
Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)
E 316 - Natriumisoaskorbat (antioxidationsmedel)
Sodium ethyl p-hydroxybenzoate
E 215 - p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt (konserveringsmedel)
Sodium ferrocyanide
E 535 - Natriumferrocyanid (övriga tillsatser)
Sodium gluconate
E 576 - Natriumglukonat (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen carbonate
E 500 - Natriumkarbonater (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen DL-malate
E 350 - Natriummalat (antioxidationsmedel)
Sodium hydrogen sulfate
E 514 - Natriumsulfater (övriga tillsatser)
Sodium hydrogen sulfite
E 222 - Natriumvätesulfit (konserveringsmedel)
Sodium hydroxide
E 524 - Natriumhydroxid (övriga tillsatser)
Sodium L(+)-tartrate
E 335 - Natriumtartrater (antioxidationsmedel)
Sodium lactate
E 325 - Natriumlaktat (antioxidationsmedel)
Sodium metabisulfite
E 223 - Natriumdisulfit (konserveringsmedel)
Sodium methyl p-hydroxybenzoate
E 219 - p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt (konserveringsmedel)
Sodium nitrate
E 251 - Natriumnitrat (konserveringsmedel)
Sodium nitrite
E 250 - Natriumnitrit (konserveringsmedel)
Sodium oleyl lactylate
E 481 - Natriumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Sodium polyphosphate
E 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Sodium potassium hexametaphosphate
E 452 - Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat (konsistensmedel)
Sodium propionate
E 281 - Natriumpropionat (konserveringsmedel)
Sodium stearoyl lactylate
E 481 - Natriumstearoyl-2-laktylat (konsistensmedel)
Sodium sulfate
E 514 - Natriumsulfater (övriga tillsatser)
Sodium sulfite
E 221 - Natriumsulfit (konserveringsmedel)
Sodium tetraborate (borax)
E 285 - Natriumtetraborat /borax (konserveringsmedel)
Sorbic acid
E 200 - Sorbinsyra (konserveringsmedel)
Sorbitan monolaurate
E 493 - Sorbitanmonolaurat (konsistensmedel)
Sorbitan monooleate
E 494 - Sorbitanmonooleat (konsistensmedel)
Sorbitan monopalmitate
E 495 - Sorbitanmonopalmitat (konsistensmedel)
Sorbitan monostearate
E 491 - Sorbitanmonostearat (konsistensmedel)
Sorbitan tristearate
E 492 - Sorbitantristearat (konsistensmedel)
Sorbitol
E 420 - Sorbitol, sorbitolsirap (sötningsmedel)
Sorbitol syrup
E 420 - Sorbitol, sorbitolsirap (sötningsmedel)
Soybean hemicellulose
E 426 - Sojabönshemicellulosa (konsistensmedel)
Stannous chloride
E 512 - Tennklorid (övriga tillsatser)
Starch acetate
E 1420 - Stärkelseacetat (konsistensmedel)
Starch aluminium octenyl succinate
E 1452 - Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat (konsistensmedel)
Starch Sodium Octenyl Succinate
E 1450 - Natriumoktenylsuccinatstärkelse (konsistensmedel)
Stearyl tartrate
E 483 - Stearyltartrat (konsistensmedel)
Steviol glycosides
E 960 - Steviolglykosider (sötningsmedel)
Stigmasterol-rich plant sterols
E 499 - Stigmasterolrika växtsteroler (konsistensmedel)
Succinic acid
E 363 - Bärnstenssyra (antioxidationsmedel)
Sucralose (trichlorogalactosucrose)
E 955 - Sukralos (sötningsmedel)
Sucroglycerides
E 474 - Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror (konsistensmedel)
Sucrose acetate isobutyrate
E 444 - Sackarosacetatisobutyrat (konsistensmedel)
Sulfur dioxide
E 220 - Svaveldioxid (konserveringsmedel)
Sulfuric acid
E 513 - Svavelsyra (övriga tillsatser)
Sunset yellow FCF
E 110 - Para-orange (färgämne)
Synthetic delta-tocopherol
E 309 - Delta-tokoferol (antioxidationsmedel)
Synthetic gamma-tocopherol
E 308 - Gamma-tokoferol (antioxidationsmedel)
Tagetes extract
E 161b - Lutein (färgämne)
Tara gum
E 417 - Taragummi (konsistensmedel)
Tartaric acid (L(+)-)
E 334 - L-Vinsyra (antioxidationsmedel)
Tartaric acid esters of mono- and di glycerides of fatty acids
E 472d - Mono- och diglyceriders vinsyraestrar (konsistensmedel)
Tartrazine
E 102 - Tartrazin (färgämne)
Tertiary butylhydroquinone
E 319 - Tertiär butylhydrokinon (TBHQ) (antioxidationsmedel)
Tetrapotassium diphosphate
E 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
Thaumatin
E 957 - Taumatin (sötningsmedel)
Titanium dioxide
E 171 - Titandioxid (färgämne)
Tragacanth gum
E 413 - Dragant (konsistensmedel)
Triacetine
E 1518 - Glyceryltriacetat (övriga tillsatser)
Triammonium citrate
E 380 - Triammoniumcitrat (antioxidationsmedel)
Triethyl citrate
E 1505 - Trietylcitrat (övriga tillsatser)
Tripotassium citrate
E 332 - Kaliumcitrater (antioxidationsmedel)
Trisodium diphosphate
E 450 - Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater (konsistensmedel)
Turmeric
E 100 - Kurkumin (färgämne)
Urea (carbamide)
E 927b - Karbamid (övriga tillsatser)
Vegetable carbon
E 153 - Vegetabiliskt kol (färgämne)
Xanthan gum
E 415 - Xantangummi (konsistensmedel)
Xylitol
E 967 - Xylitol (sötningsmedel)
Zinc acetate
E 650 - Zinkacetat (övriga tillsatser)


Källa: International Food Additive database, Aug 2015Medlemsannons-pa-sajten-NY-animerad-3
Kräv ingrediensförteckning på alkoholdrycker!