Healthy Heroes

Knasters Granola Logo 150pxKan en produkt vara både nyttig och rolig? Det tycker Healthy Heroes som gör hälsosammare mat riktad till barn. Deras första produkt är Knasters granola.


Så här skriver de själva:


"Hälsotrenden har ett stort fokus i samhället, men än så länge har vår viktigaste generation inte fått vara med. De som är framtiden. Våra barn.


Vi såg att det fanns två tydliga segment på den svenska livsmedelsmarknaden. Nyttigt men tråkigt och roligt men onyttigt. Det fanns ett mönster där de hälsosamma produkterna marknadsfördes till vuxna medan de produkter som marknadsfördes till barn hade en betydligt sämre ingrediensförteckning. Vi kände att det var dags att någon tillverkar produkter som både är nyttigt och roligt. Och på så sätt bjuder in barnen till hälsotrenden - på deras villkor.


Enligt en undersökning genomförd av konsumentföreningen Stockholm (KfS) är ungefär en tredjedel av svenska föräldrar, 31 procent, oroade över sina barns intag av socker, onyttig mat, godis och tillsatser.


Splittringen mellan segmenten framkom tydligast på flinghyllan. Därför blev det naturligt att vår första produkt skulle bli en flinga, eller rättare sagt - en granola."Följ Healthy Heroes på Facebook >>

Eller på deras hemsida >>


Ä-märkta produkter:
Medlemsannons-pa-sajten-NY-animerad-3