Ny medlemsavgift från 1 sep 2019

Årsstämman 2019 beslutade att för första gången sedan föreningens grundande höja medlemsavgiften. Höjningen sker för medlemmar som ansöker om medlemskap från och med den 1 september 2019 samt för existerande medlemmar som förnyar sitt medlemskap efter detta datum.


Skälen till detta är att den har varit jämförelsevis låg, har varit oförändrad sedan starten 2011 och att medlemmarnas andel är oproportionerligt liten bland föreningens intäkter.Medlemsannons-pa-sajten-NY-animerad-3
Kräv ingrediensförteckning på alkoholdrycker!