Datum för plocka gratis äpplen 10 sep - 11 sep mellan kl 10.00 och 17.00