Mängder med ganska små men goda gråpäron. Behöver hämtas omgående då de inte är så hållbara.