Det finns hopp, förändring är på väg! Som motvikt till  dystra hotbilder och åsnan Ior-inpirerade klimatprofetior finns Stefan Edmans och Bo Thunbergs reportagebok från Matsverige (Gullers förlag).
/Anna Karin Strand Nilsson