För den som är riktigt intresserad av mjölk, för det krävs, finns boken The untold story of milk av Ron Schmid. Den är en omfattande beskrivning av hur det gick till när pastöriseringen slog igenom, trots att det hade funnits andra vägar att gå för att skydda människors hälsa. Författaren granskar en stor mängd studier som gjorts på sambandet mellan mjölk och smittspridning. Den beskriver också vilka hälsofördelar mjölk har, till stor del okända av de flesta i Sverige, eftersom vi här inte ens får tala om opastöriserad mjölk, än mindre dricka den (New Trends Publishing).

/Anna Karin Strand Nilsson