Den som diskuterar den moderna livsmedelsindustrin kan helt enkelt inte gå förbi Eric Schlossers temperamentsfulla och väldokumenterade vittnesmål. För mig kom detta  undersökande reportage att fungera som en avgörande ögonöppnare. I synnerhet avsnitten om den världsomspännande smakindustrin och dess avancerade teknologi för att lura människans smaksinne, fick mig att börja fundera (Ordfront, 2003)
/Mats-Eric Nilsson