Makarna John L och Karen Hess angrepp på den moderna amerikanska matkulturen väckte stort uppseende när den gavs ut för första gången i början av 1970-talet. Sedan dess har mycket hänt, boken har uppdaterats i omgångar, men många av deras ursprungliga iakttagelser står sig än i dag. Intressantast för mig var den okända berättelsen om den matkultur som en gång fanns i USA, men som undan för undan för undan har brutits ned. En bok som kan vara svår att få tag i. Jag hittade mitt exemplar, utrangerat från ett bibliotek i Florida, hos en amerikansk Internetbokhandel. (University of Illinois Press, 2000)

/Mats-Eric Nilsson