Den blå maten av Henrik Ennart och Niklas Ekstedt

Ordfront Förlag


Vad har de människor som blir väldigt gamla och fortfarande håller sig friska ätit i sina liv? Den frågan ställde vetenskapsjournalisten Henrik Ennart och kocken Niklas Ekstedt till människor i de områden som kallas för Blå zoner. Det handlar om geografiskt avgränsade områden där chansen att bli hundra år eller mer är störst i världen. Forskningen visar att människor i dessa områden är friskare och mera sällan drabbas av klassiska välfärdssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Här har man ofta också ett lite annat sätt att förhålla sig till maten, att odla den själv t.ex är vanligt och att inte äta sig för mätt varje gång.

Recepten som är Niklas Ekstedts egna tolkningar av totalt 52 rätter inspirerar och gör att man gärna vill prova.


/Eva