sommaren 2017

Enkäten är avslutad.


Hemsidan och sociala medier

1. Hur ofta läser du något som Äkta vara har skrivit:


a) ...på vår hemsida?

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Några gånger per år

Aldrig


b) ...i sociala medier?

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Några gånger per år

Aldrig


2. Genom att läsa det som Äkta vara skriver, bland annat i guider och artiklar, i vilken utsträckning tycker du att: 

(5 = störst utsträckning) 


1
2
3
4
5
...du lär dig mer om tillsatser? 
...du lär dig mer om vad mat innehåller? 
...du lär dig mer om hur mat tillverkas?
...det blir lättare att göra informerade och medvetna val?

3.Vad tycker du är det bästa/viktigaste som Äkta vara har gjort under det senaste året?
Konsumentguiden

Konsumentguiden är en portal där vi har samlat guider för E-nummer, livsmedel och råvaror samt listan med Ä-märkta produkter. Den finns på konsumentguiden.aktavara.org.


4. Känner du till vår portal Konsumentguiden?

Ja

Nej


5. Om ja på 4, brukar du använda den och i så fall hur ofta?

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Några gånger per år

Aldrig


Ditt engagemang

Eftersom Äkta vara är en konsumentförening så är du och våra andra medlemmar A och O. Därför vill vi veta lite mer om ditt engagemang i Äkta vara och hur vi kan bli bättre.


6. I vilken utsträckning känner du dig som medlem delaktig i Äkta vara?

(5 = störst utsträckning)

1
2
3
4
5


7. Som medlem i Äkta vara kan man vara aktiv på många sätt, exempelvis genom att delta vid årsmötet, dela eller kommentera artiklar eller inlägg, värva medlemmar, sprida information eller påverka butiker.

Hur aktiv i Äkta vara anser du att du är?

(5 = störst utsträckning)

1
2
3
4
5

8. Vad hindrar dig mest från att vara mer aktiv?

Saknar tid.

Saknar information från föreningen.

Saknar utbyte med andra medlemmar.

Vet för lite om ämnet.

Vet inte vad jag ska göra.

Annat, ange gärna nedan.


Eventuell kommentar      
Övrigt

Du är anonym i enkäten, men för att vi ska kunna göra en bra utvärdering skulle vi även vilja veta några saker om dig.


Hur länge har du varit medlem?

Mindre än 1 år.

1-2 år.

3-5 år.

Mer än 5 år.


Annons