Inom EU behöver tillverkarna av alkoholdrycker inte berätta vad de har blandat i flaskan, medan alla andra livsmedel måste ha detaljerade ingrediensförteckningar. I vin får man exempelvis blanda i ett 60-tal olika tillsatser och andra substanser, utan att det står på flaskan.

Allt beror på att EU 1979 inte lyckades besluta om hur märkningsreglerna skulle se ut. Och sedan dess har man låtit saken bero.

Äkta vara anser att det är ologiskt och konsumentovänligt och har sedan flera år drivit på för ingrediensdeklaration av alkoholdrycker. Vi har startat en paneuropeisk namninsamling (In vino veritas), talat vid konferenser, granskat alkoholindustrin, bevakat EU-kommissionens beslut och uppvaktat EU-parlamentariker för att uppmärksamma och driva opinion i frågan.

Ingredienser på vin
Den 8 december 2023 ska allt vin inom EU får ingrediensdeklaration och näringsdeklaration. De ska finnas på förpackningen eller online via länk eller qr-kod. Det senare är Äkta vara kritiskt mot, eftersom det gör det svårare för konsumenten att ta del av informationen.

Nedan hittar du filmen till vår namninsamlingskampanj samt ett urval av artiklar som vi har skrivit under åren.


Till namninsamlingen >>


Artiklar om ingrediensdeklaration av alkoholdrycker:

Annons