Upplägg IVAR:
Till att börja med tre avsnitt som svara på:
Vad är up?
Varför är det dåligt?
Hur kan jag undvika det?

Dessutom behövs en inledning som är lättillgänglig och fångar läsarens intresse.


Här är idéerna just nu:

  • Kanske det ska vara en huvudsida men ut-länkar till mer läsning (undersidor), alternativt fälla ut.
  • Överst: Vad är UltraProcess? och historiken. Här kan man också lägga in filmen vi gjorde när vi frågade folk.
  • Kanske ha med appen OpenFoodFacts som ju har med NOVA-klassning
  • Länk till Podden som Olga tipsade om
  • Också länk till Tulleken på BBC Se denna >>
  • Vi måste komma på det svenska begreppet för "whole foods" dvs sån som maten består av i mat som inte UP.
Annons