Datainsamlingen genomfördes under mars-juni 2020.

Vill du stötta Äkta varas arbete?