Granskningen genomfördes under mars-juni 2020.


Vill du stötta Äkta varas arbete?