• Medlemskap: Genom att ansöka om och betala ditt medlemskap blir du medlem i föreningen Äkta vara Sverige, en ideell konsumentförening med organisationsnummer 802431-1279.
  • Leverans: Medlemskapet gäller från och med den dag betalningen är Äkta vara tillhanda. Bekräftelse på betalningen meddelas till den e-postadress som uppges i ansökan. All kommunikation angående medlemskapet sker via denna e-postadress.
  • Information: Som medlem får du månatligen medlemsbrev via e-post. I detta står bl.a. ditt medlemsnummer och datum då medlemskapet går ut.
  • Årsavgift: Ett medlemskap (bas) kostar f.n. 300 kronor per år. Personer över 65 år, som så önskar, har möjlighet att betala en reducerad avgift på 200 kronor. Det är även möjligt att betala ett högre årsbelopp för att ge extra stöd till Äkta varas verksamhet.
  • Förnyelse (engångsbetalning)När ditt medlemskap går ut så skickas betalningsuppmaning och påminnelse via e-post, där du informeras om hur du betalar/förnyar medlemskapet. Om du inte förnyar medlemskapet, så avslutas det.
  • Automatisk förnyelseHar du valt automatisk förnyelse av medlemskapet kommer pengar att dras automatiskt från det betalkort som du uppgav när du startade medlemskapet med automatisk förnyelse. Förnyelsen sker årligen till dess att du säger upp ditt medlemskap. Ett e-postmeddelande skickas till dig senast 30 dagar innan pengarna dras. Uppsägningen ska ske senast 10 dagar innan den automatiska förnyelsen. Uppsägning sker via e-post till medlem@aktavara.org. Om den automatiska betalningen inte kan genomföras så skickas information om detta via e-post.
  • Uppsägning: Om du vill avsluta ditt medlemskap innan det går ut så skickar du mejl om detta till medlem@aktavara.org. Betald medlemsavgift återbetalas inte, utöver det som anges under ångerrätt.
  • Ångerrätt: Två veckors ångerrätt gäller från den dag då medlemskapet betalats. 
  • Läs också våra stadgar >>
Gå med nu