Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Göran Färm, Anna Hedh
1. På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?
Vi har svårt att se hur införandet av köttlim skulle gynna konsumenterna. Däremot är det lätt att se hur konsumenten kan luras av att hoplimmade spillbitar ser ut som en stor köttbit. Köttproducenten, och inte konsumenten, är den som gynnas av införandet av köttlim då de kan ta mer betalt för en stor köttbit än för spillbitar.

2. Behöver vi flera tillsatser än de 368 vi har?

Vi vill se färre onödiga livsmedelstillsatser. Endast livsmedelstillsatser som är till fördel för konsumenten ska tillåtas. Däremot ska vi inte säga nej till nya tillsatser om de är till fördel för konsumenten och kan ersätta någon sämre tillsats.

3. Hur ska butiksmärkningen kontrolleras och hur ska förbudet mot att använda köttlim på krogen upprätthållas?

För att reglerna ska efterlevas krävs att köttproducenter och restaurangbranschen tar sitt ansvar. Men det behövs även kontroll. Medlemsländerna måste sätta upp system för hur förbudet ska upprätthållas. Vad gäller trombin kommer det främst att handla om att på kommunal nivå arbeta med kontroll och inspektioner.

4. Hur kommer ni att rösta?

Vi har redan lyft frågan i parlamentet och om vi lyckas driva igenom att den går till omröstning kommer vi att rösta nej till trombin.

5. Varför har ni svenskar till skillnad från danskarna inte gjort större sak av denna fråga?

 Vi regerade så fort vi fick reda på vad som hänt. Formellt har ärendet inte nått parlamentet ännu och dessvärre får vi ingen fortlöpande information från kommittén. Nu kommer vi att arbeta för lyfta frågan och stoppa trombinet.
Annons