Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic, Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

1. På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?
Det centrala är att vi som konsumenter får reda på vad olika produkter innehåller. Det är sedan upp till oss alla som konsumenter att själva ta ställning till vad vi vill äta. Vikten av tydlig och bra märkning är därför central för att vi ska kunna ta bra beslut. Med hjälp av enzymet trombin kan köttdelar sättas ihop på ett enklare sätt, till exempel kan mindre delar av fläskfilé sättas ihop till en hel färsk filé. Trombin är inte hälsoskadligt och bör därför inte förbjudas.

2. Behöver vi flera tillsatser än de 368 vi har?
Eftersom det inte finns någon fara med att äta trombin bör inte denna tillsats diskrimineras gentemot andra tillsatser. Däremot är det viktigt att konsumenter vet om att köttet innehåller trombin på samma sätt som det är viktigt med en tydlig märkning av alla tillsatser.
 
3. Hur ska butiksmärkningen kontrolleras och hur ska förbudet mot att använda köttlim på krogen upprätthållas?
Trombin kommer inte att kunna användas inom cateringbranschen eller i storkök vilket är bra. Hade Sverige bara röstat nej till förslaget hade det gått igenom i alla fall och då hade det blivit tillåtet inom catering så som tillverkaren ville. Sverige gjorde därför rätt i att rösta för förslaget. Självklart måste det finnas en bra kontroll av butiksmärkningen.


4. Hur kommer du att rösta?
Jag har inte sett förslaget i detalj ännu. Det avgörande för min röst är konsumenternas rätt till tydlig och bra information.

5. Varför har ni svenskar till skillnad från danskarna inte gjort större sak av denna fråga?
Sverige röstade ja till förslaget och lyckades få igenom regler kring märkning, hade Sverige agerat som Danmark var det en överhängande risk trombin skulle ha blivit tillåtet utan en tydlig märkning. Det är nu upp till varje företag att ta ställning och i slutändan konsumentens sak att göra ett aktivt val av vad man vill äta. Produkter med trombin kommer bara att kunna säljas i förpackningar till slutkonsument där trombininnehållet deklareras.

Annons