Här är olika syntax för att presentera/bädda in webbappen på sajten.

onlyImage: Bara en massa kvadratiska bilder

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=9&new=false&onlyImage=true (scrolling="no" )

Alla med bild och text

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&new=false

Nya produkter

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&new=true

För ett visst företag

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&companyId=3

Avtalstyp:

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&applicationTypeId=2

Varumärke:

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&brandId=367

Produktgrupp: (använder OID)

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=5&productGroupId=B7WM4V38G

Kombination: Bara produktmärkt Glass

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?lines=2&productGroupId=B7WM4V38G&applicationTypeId=2

Produkt(er), bild & text: (använder applicationNumber)

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?applicationNumber=1574,2068

Produkt(er), endast bild: (använder applicationNumber)

https://produkter.aktavara.org/produkter/annons?onlyImage=true&applicationNumber=1574,2068

Annons