Några regler när man gästbloggar:

  • Antal tecken inkl blanksteg: 1500 - 4000
  • Gärna en ingress.
  • Namn, titel och bild på den som skriver. Ladda upp bilden här >>
  • Gärna också andra bilder som exemplifierar texten. Om det är flera bilder döp filerna till BILD-1, BILD-2 osv och nämn placeringen i texten. Ladda upp bilderna här >>
  • Texten skickas som Word-fil eller text i mejlet, till ivar@aktavara.org.
  • Tänk på att texten har en tydlig vinkel, och inte uppfattas som ren reklam.
Annons