Vi har ett stort gråpäronträd som mognar i september.

Den som vill få fallfrukt eller plocka kan ringa eller SMS:a 070-5683190.

Pelle Norlin