Två stora äppelträd på gräsmattan på var sida om gångvägen i parken söder om Brevik C.

Plus ett litet träd. På ett av träden sitter frukten väldigt högt - ta med äppelplockare!