Alldeles under kraftledningen vid Koltorpsvägen finns ett finns äppelträd.