På Elfviksvägen, precis norr om korsningen Ekbackevägen finns äppelträden (utmed Elfviksvägen). Några med mycket frukt.

Marken är privat men ägaren AB Cisterna (Björnbo) förvaltaren Nick Holland har, till Äkta vara, givit medgivande att plocka frukten här.