På Elfviksvägen, precis norr om korsningen Ekbackevägen finns äppelträden (utmed Elfviksvägen). Några med mycket frukt.