Äppleträd på allmän plats, korsningen Lyckegatan och Henriksbergsgatan.