Det finns ca 40 träd varav ca 10 st bär frukt i gamla Genetikcentrums trädgård på Ultuna med den adress jag angivit. Det är olika sorter men samtliga träd är uppmärkta så man kan se vilken sort det är. Det är fritt att åka dit och plocka äpplen, även från träden. Ägare är det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus.