Ett äppelträd före bron på väg in till Kalhälls villastad på samma sida som den nedbrända kiosken och två på vänster sida efter bron.