Stort och högt päronträd bakom Smedbyskolan mot vikingabyn till. Står bakom en parkering. Behövs "Plockhåv" eller stege om man skall plocka.