Flera äppelträd med mycket frukt runt vägkorsningen.