Hej, vi har sex olika äppelträd, som mognar aug, sept och oktober. Ring 0737 440866 för info och bestämma tid.