Hej! Jag har två äppelträd med massiv produktion, i en villaträdgård mellan Lund och södra Sandby längs med Hardebergaspåret. Kom gärna och hämta, kontakta mig först på 0769506221