Har ett stort bigarråträd med mycket bär på för självplockning. Slå mig en signal först på tel. 070-3153189 Arne Nilsson, Knislinge.