Även Regeringen vill satsa på bättre sjukhusmat. Socialdepartementet har anslagit en halv miljon kronor till kostchefernas branschförening Kost & Näring för att de ska förbättra maten på inom vården.

De senaste åren har förändringen gått mot allt mer centralt och storskaligt tillverkade och nedfrysta matlådor, som återupphettas på sjukhusen. En bred och massiv kritik mot systemet har handlat om att maten blivit dyr, smaklös och näringsfattig.

I förra veckan gick majoriteten i Stockholms landsting ut med att de inte längre satsar på en centraliserad matupphandling i vården. Nu visar Regeringen att också de vill förbättra kvaliteten på sjukhusmaten.

 Det viktiga är inte beloppets storlek, utan att det är en markering som får ett oerhört genomslag när regeringen nu i handling visar att man vill att man skall kunna välja mat som man mår bra av som patient, säger Christina Mörtl, en av eldsjälarna inom Kost & Näring i ett pressmeddelande.

De ser anslaget, som är den del av Regeringens vision "Sverige – det nya matlandet", som ett kvitto på att deras arbete med att lyfta fram goda initiativ för bättre sjukhusmat ligger rätt i tiden. De räknar enligt pressmeddelandet med att Socialdepartementets markering skall påverka landstingspolitikerna att även väga in matens kvalitet när man framöver fattar beslut om hur den skall produceras.

Annons