Nästa årsskifte går EU:s dispens för svensk försäljning av dioxinhaltig fisk ut. Det kan betyda slutet för en del av vårt matarv – surströmmingen.

Dioxin ansamlas framför allt i feta fiskar, vilket främst rör fisk från Östersjön, till exempel strömming. EU har ett gränsvärde som gäller 4,0 pikogram, miljondelar, dioxin som ofta överskrids längs Norrlandskusten. Trots insatser för att minska utsläppen har dioxinhalten varit densamma i östersjöfisken de senaste 20 åren. 

Undantaget för gränsvärdet för fisk som vi äter, har störst betydelse för fisket längs ostkusten. Fisket är småskaligt och de fartyg som har sin hemmahamn här fiskar för konsumtion i det egna länet. Söderut används används ofta större fartyg och strömmingen och sillen går till fiskindustri som tillverkar fiskolja och -foder.

Fiskeriverket och Livsmedelsverket fick förra året ett uppdrag av regeringen att utreda en plan med handlingsalternativ, bland annat för surströmmingens framtid. Den första delen av Fiskeriverkets kartläggning lämnades för ett år sedan. Slutrapporten ska vara färdig i början av mars. 
– Min ambition är att vi, utifrån dessa underlag, ska kunna finna en lösning som säkerställer att vi även fortsättningsvis kan äta svensk surströmming, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) till lantbrukets nyhetstidning ATL.

De flesta salterier som bereder surströmming finns i Västernorrlands län, men också i Norrbottens län och Gävleborg. Sammanlagt 20 salterier är beroende av att använda strömming som råvara och skulle förmodligen tvingas att ge upp om det svenska, och finska, undantaget togs bort. Alternativet skulle vara att använda sill från Västkusten, men den är för fet för att fungera som surströmming.
– Surströmmingen är en del av vårt matarv och en viktig tradition i stora delar av Sverige. Regeringens utgångspunkt är att denna tradition ska få leva vidare, säger Eskil Erlandsson.


Svaret är glädjande tycker Daniel Madsen, chef för Hanells surströmmingssalteri i Skagshamn utanför Örnsköldsvik.

– Det är nog inget politiskt parti som vågar schabbla bort surströmmingen, till Örnsköldsviks Allehanda.

Om Sveriges undantag inte permanentas, eller ens förlängs, är det slutet inte bara för strömmingen utan även Östersjölaxen.


Annons