Antalet ekobönder räcker inte till när fler norrländska konsumenter efterfrågar ekologiska produkter. Förra året ökade Norrmejeriers försäljninga av ekologiska produkter med 29 procent.

– Det handlar om två grupper, dels kommuner och landsting som försöker att nå målet på ett 25 procentig ekologiskt innehåll men sedan också från allmänheten. Allt fler idag frågar efter bland annat ekologisk mjölk, säger Norrmejeriers vd Bo Rasmussen till SR Västernorrland.

Ett tjugotal av Norrmejeriers knappt 500 medlemmar levererar idag ekologisk mjölk. De behöver nu bli fler, men omställningen till att bli ekologisk bonde tar tid.

– Det tar ungefär 2,5 år att ställa om jorden och sedan är det ett halvårs karens på korna innan bönderna blir godkända för att leverera ekologisk mjölk, säger Bo Rasmussen.

1,30 kronor mer betalt per kilo mjölk är en av de saker som Bo Rasmussen hoppas ska locka bönderna att ställa om.

Annons