Livsmedelsindustrin tror på en trend där konsumenterna vill ha billig mat istället för till exempel närproducerat. Men forskare på KTH och LRF menar tvärtom att framtiden är ljus för de mindre och lokala matproducenterna. 

Efter att närproducerat och produkter med få eller inga tillsatser haft en stark utveckling under slutet av förra året, menar livsmedelsindustrins branschorganisation Livsmedelsföretagen att svensken nu vill ha lågprisprodukter. Till följd av den osäkra ekonomiska utvecklingen i landet, menar de att konsumenterna kommer att snåla in på matkostnaderna och i allt större utsträckning efterfråga produkter med lågt pris.


I organisationens konjunkturenkät svarade 41 procent av medlemsföretagen att lågpris är den viktigaste trenden just nu, jämfört med 9 procent förra året. Samtidigt som förväntningarna på lågprisprodukterna är höga ser de en kraftigt minskad trend för produkter med få eller inga tillsatser samt närproducerat. Industrin spår alltså en dyster tid för vad de sammantaget kallar för "premiumprodukter".


Så lyder svaret om man frågar matindustrin, men om man istället frågar forskare och jordbrukarna så är bilden en annan. Jordbruksforskare på KTH och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, menar i en artikel i dagens DN att närodlat istället är på frammarsch. Bland annat har antalet mindre slakterier och mejerier blivit fler och de lantbrukare som satsar på att själva tillverka till exempel ost, korv eller sylt har ökat med nästan 50 procent sedan 2007.

– Många av våra medlemmar tror sig kunna utveckla dessa verksamheter, och det tyder på fortsatt tillväxt, säger Jan Lorentzson, analytiker på LRF till DN.


– För tio år sedan var ekologiskt trenden, i dag är det närodlat som gäller, säger Rebecka Milestad, jordbruksforskare på KTH i Stockholm till DN.


Hon tror att trenden med närodlat och ekologiskt på sikt kan förändra den svenska landsbygden.

– Ekologiska gårdar som säljer på en lokal marknad ser annorlunda ut. De breddar ofta sin produktion mot fler sorters grödor och olika sorters produkter. Det är vad konsumenter efterfrågar och resultatet blir också mer biologisk mångfald på dessa gårdar, säger hon till DN.


Enligt siffror från LRF har också antalet gårdsbutiker i landet ökat med 25 procent sedan 2007 och är idag närmare 850 stycken. En av de nyöppnade gårdsbutikerna finns vid Hästa gård på Järvafältet i Stockholm, mitt emellan miljonprogramsområdena Kista, Akalla och Rinkeby. Läs mer om gården här.


Läs DN:s artikel här >>>


Ivar Nilsson


 

Annons