För 12 år sedan beslutade EU att förbjuda oinredda burar för värphöns. Det kan tyckas vara en lång period för att ställa om, men ändå hinner inte alla EU-länder med. Det betyder att det kommer att finnas olagliga ägg på marknaden nästa år.


Elva, kanske tolv EU-länder kommer fortfarande ha värphöns i oinredda burar trots att förbudet införs vid årsskiftet, berättar lantbrukets nyhetstidning ATL.

De långsamma länderna kommer att fingranskas och rättsliga åtgärder vidtas garanterar John Dalli, kommissionär med ansvar för djurvälfärdsfrågor.

Men vad än kommissionen gör så finns det olagligt producerade ägg på marknaden nästa år. Kommissionens förslag är att äggen märks och enbart får säljas till industrin i det land de producerats.

– Att förstöra äggen vore slöseri med mat, det skulle göra den ekonomiska situationen värre i länder som redan genomgår en kris, och jag tror inte att konsumenten tjänar på det, säger kommissionären.

EU-kommissionen anser att det bör göras skillnad på produkter där ägg utgör en stor del av innehållet och produkter där ägg bara är en liten ingrediens.

De länder som inte hinner ställa om är Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Frankrike, Ungern, Italien, Lettland, Polen, Portugal och Rumänien.


Annons