Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har tillsammans med sina nordiska kollegor undertecknat en överenskommelse om att stoppa död fisk från att kastas tillbaka i havet i Skagerrak.

Många av världens hav är under hårt tyck och 32 procent av världens fiskebestånd är överutnyttjade. Därför är alla insatser som kan minska trycket på fisket viktiga. Inom EU kan utkasten av död fisk i vissa fall uppgå till hälften av fångsterna, berättar Landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande. 


Avtalet är en reaktion på att man inom EU inte har kunnat komma överens i frågan.

– EU:s fiskeripolitik har till stora delar inte hållit måttet och inte levt upp till en hållbar fiskeriförvaltning. Jag och mina nordiska kollegor har därför bestämt oss för att förbjuda att kasta tillbaka fångad fisk i havet som inte skulle överleva. Dessa så kallade utkast är ett slöseri med god och nyttig mat och undergräver insatserna som görs för att få till stånd en hållbar förvaltning av fiskebestånden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.


Den nordiska överenskommelsen är steg till att få ett utkastförbud i hela EU, hoppas Eskil Erlandsson. Överenskommelsen mot fiskdumpning i Skagerrak ska träda i kraft senast den 1 januari 2013.


Ett utkastförbud innebär att fiskare både kan och måste ta i land allt som de fiskar. Detta kommer sätta stopp för resursslöseriet men också bidra till bättre kunskap om vad som faktiskt fångas vilket gör att effektivare insatser kan göras för att främja en hållbar förvaltning av fiskbestånden.


Fram till dess kan vi förutse att det behövs en stor pedagogisk insats inom handeln och bland oss konsumenter för att vi konsumenter ska våga lägga annat än torsk och lax på våra tallrikar.


Läs mer om det stora fiskslöseriet>> 

Annons