Foto: Arla

I januari utsågs Arlas klimatmärkning "Netto noll klimatavtryck" till Årets matbluff, Äkta varas antipris som svenska folket röstar fram varje år. Nu väljer Arla att slopa uttrycket och det ekologiska sortimentet får ny förpackningsdesign – med fokus på ekoböndernas arbete för jordhälsa och biologisk mångfald.

Arlas hållbarhetschef, Victoria Olsson, uppger att debatten som pågått kring märkningen till viss del spelat in i beslutet att nu avskaffa märkningen:

– Vi upplever att det har tagit fokus från böndernas eget arbete för att minska sina klimatutsläpp, säger hon till tidningen Livsmedel i fokus.

Den klimatkompensation som legat till grund för att Arla Ko Eko-sortimentet har netto noll klimatavtryck fasas därför ut.

– Vi arbetar hårt med att minska klimatavtrycket både på gård och i produktion och har i år skärpt våra klimatmål ytterligare. Klimatkompensationen har varit ett mervärde till eko-konsumenterna som komplement till vårt arbete för att minska utsläppen. Trots att vi velat göra den informationen så tydlig och lättförståelig som möjligt har begreppet ”netto noll klimatavtryck” väckt frågor och kritik. Även när vi förmedlar komplexa hållbarhetsfrågor är det givetvis viktigt att budskapet går fram. Vi väljer nu att fokusera mer på det som sker här, på svenska gårdar, säger Victoria Olsson.

Några av de insatser Arla fokuserar på är bland annat en kartläggning av den biologiska mångfalden och att genomföra förbättringar som gynnar blommor och insekter. De ska även kartlägga jordhälsan, bland annat genom att skicka jordprover för analys.

Björn Bernhardson, verksamhetsledare på Äkta vara, välkomnar beslutet om att slopa det omstridda uttrycket och berättar om föreningens dialog med Arla: 

– Vi var på möte hos Arla i mars, där vi träffade både Victoria Olsson och Arlas Public affairs manager Helena Markstedt, där vi bland annat diskuterade vikten av en gemensam praxis för den här typen av hållbarhetskommunikation.

Märkningen Netto noll klimatavtryck är sedan tidigare anmäld till konsumentombudsmannen (KO), ett ärende som fortfarande väntar på att avgöras, men vars beslut eventuellt kan påverka fler företag:

 – Hur ska företag tillåtas kommunicera den här typen av komplexa hållbarhetsfrågor? Det blir intressant att se domstolens syn på saken. Arla är ju långt ifrån ensamma om att använda klimatpåståenden, säger Björn Bernhardson.

Daniella Bergman


Annons