Det är ett av de mest använda bekämpningsmedlen vid frukt- och grönsaksodling. Samtidigt visar EU:s nya säkerhetsutvärdering att inga halter, inte ens de lägsta, är säkra i livsmedel.

Klorpyrifos är ett nervgift som effektivt dödar insekter. Därför sprutas det i stor omfattning på frukt- och grönsaksodlingar runt om i världen. Medlet är tillåtet i EU, men är förbjudet att använda i Sverige och sju andra medlemsstater.

Det hindrar dock inte import av frukter och grönsaker som har besprutats med medlet. I svenska provtagningar från 2016 fann man exempelvis rester av ämnet i 39 procent av alla citrusfrukter. Oftast under det gränsvärde som EU och Livsmedelsverket anser vara säkert att konsumera, rapporterar Svenska Dagbladet.

I alla fall fram tills nyligen.

Finns ingen säker nivå

I samband med att tillståndet för bekämpningsmedlet nu ska förnyas så har EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, gjort en ny utvärdering av säkerheten. Den visar att det inte längre går att fastställa någon säker halt av ämnet.

Bakom tvärvändningen ligger bland annat en ny granskning av forskare från Sverige och Danmark. De har analyserat en studie från 1998, som vid EFSA:s tidigare utvärderingar har använts som bevis för att ämnet är ofarligt i de halter som är tillåtna.

De pekar på att studien, som betalats av den största tillverkaren av klorpyrifos Dow Chemicals (numera Corteva), har flera brister. Dessutom har resultat som visade på risker för neurologiska skador inte tagits med när den skickades in till EU. Om det är fråga om medveten manipulation är dock oklart, skriver Svd:s Henrik Ennart i en kommentar.

Risk för fosterskador

Samtidigt har flera nyare studier pekat på att klorpyrifos kan öka risken utvecklingsskador på foster och risk för lägre IQ hos barn.

– Det kommer hela tiden resultat från studier som pekar på ganska allvarliga effekter. Från djurförsök vet vi att ämnet är akut giftigt och orsakar skador i fosters utveckling, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, till tidningen.

Resultatet av utvärderingen kommer sannolikt att leda till att kommissionen föreslår ett totalförbud inom hela EU.

Kedja fasar ut

Livsmedelskedjan Coop har redan nu beslutat att fasa ut grödor som har besprutats med medlet.

– Vi ser allvarligt på den nya riskbedömningen. Klorpyrifos är ett ämne som vi vill fasa ut så fort det är möjligt. Därför har vi skrivit brev till våra leverantörer och framfört att vi vill att det sker snarast. Vi behöver inte vänta på ett formellt EU-beslut, säger Coops presschef Tobias Rydergren, till Svenska Dagbladet.

Ica och Hemköp har valt att invänta ett formellt EU-beslut, enligt tidningen.

– Att ett ämne, som använts sedan 60-talet, nu inte längre anses vara säkert är anmärkningsvärt och väcker frågor. Finns det fler bekämpningsmedel, eller tillsatser för den delen, som egentligen inte är tillräckligt testade? Det som experterna anser vara ofarligt idag kan visa sig vara farligt imorgon, kommenterar Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.


FAKTA: Klorpyrifos
  • Insektsmedlet, som patenterades på 1960-talet, är ett av de mest använda bekämpningsmedlen i världen.
  • Det är tillåtet i närmare 100 länder.
  • Det används till exempel vid odling av bomull, majs, mandlar och olika frukter, bland annat citrus, bananer och äpplen.


Ivar Nilsson


Annons