Organisationer vill lyfta fram fler sidor av ekologisk produktion i ny kampanj.

Bakom kampanjen står branschorganisationerna Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna, märkningen Krav samt konsumentorganisationen Sveriges konsumenter. Finansieringen kommer från Jordbruksverket.

Under september månad kommer de tillsammans med ekologiska producenter att lyfta fram fördelarna med ekologiskt – även de som inte alla känner till.

Många vet att ekologiskt är framställt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel samt utan användning av konstgödsel. Men det finns även regler på andra områden och det finns också fler vinster med ekologiskt, som organisationerna nu vill lyfta fram.

Bland reglerna lyfter de bland annat fram att det bara tillåts cirka 50 tillsatser* i ekologiska produkter, jämfört med cirka 330 i konventionella, och ekologiska djur ges dessutom större möjligheter att få utlopp för sitt naturliga beteende. Bland vinsterna lyfter de exempelvis fram en ökad biologisk mångfald och renare vatten.

Ä-märket

När vi ändå skriver om ekologiskt och tillsatser så passar vi även på att informera lite om vår eget Ä-märke. Produkter som bär denna märkning måste, till skillnad från vad somliga tror, inte vara ekologiska.

Istället är det just tillsatser, aromer och industriella ingredienser som märkningen fokuserar på, med regler som är mer långtgående än de för ekologiskt. I princip tillåts inga tillsatser, utöver olika former av bakpulver och fruktpektin i produkter som traditionellt innehåller dessa. Dessutom tillåts inga fejkade aromer och ett antal industriella ingredienser.

Läs mer om Ä-märket här >>

Ivar Nilsson


Annons