I den senaste budgetpropositionen föreslår regeringen en minskning av stödet till konsumentrörelsen. Äkta vara och 22 andra organisationer protesterar mot förslaget.

Bakom protesten står paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter och dess 21 medlemsorganisationer, däribland Äkta vara, samt Naturskyddsföreningen. Tillsammans har organisationerna undertecknat ett protestbrev som har skickats till regeringens ansvariga minister Ardalan Shekarabi (S) och samtliga ledamöter i riksdagens civilutskott.

Äkta vara finansieras, liksom flera andra av organisationerna, till viss del genom detta stöd och kommer därför att få minskade möjligheter att jobba med viktiga konsumentfrågor om nedskärningen genomförs.

Utdrag ur protesten:
"I tider med ökande klyftor, annalkande lågkonjunktur och ett klimathot som ställer stora krav på förändrad konsumtion är det märkligt och obegripligt att regeringen väljer att skära ner på det relativt sett lilla stödet. Tvärtom behövs ökade insatser för att nå ut till alla konsumenter och åstadkomma reella förändringar både inom politiken och vad gäller konsumenternas kunskaper och engagemang."

Läs hela protestbrevet här >>

Annons