Färre kontroller, mindre resurser och låg prioritet av viktiga områden. Det är resultaten i en granskning av hur livsmedelskontrollen fungerar inom EU.

– Vår granskning visar att medlemsländerna tyvärr tar genvägar när det handlar om kontroller av den livsviktiga vara som vår mat är, säger Monique Goyens, generalsekreterare för den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som ligger bakom rapporten.

Organisationen har granskat livsmedelskontrollen i tolv EU-länder (dock ej i Sverige) och har kommit fram till följande resultat:

 • Färre kontroller och mindre resurser
  Det totala antalet kontroller har minskat de senaste åren samtidigt som kontrollmyndigheternas har fått alltmer begränsade resurser.
 • Färre kontroller av känsliga produkter
  Även kontrollerna av känsliga matvaror som lätt kan orsaka matförgiftning, till exempel kött, mjölk och ägg, har minskat i antal.
 • Kontroller av livsmedelsinformation prioriteras lågt
  En korrekt märkning av livsmedel är avgörande för att undvika att konsumenter blir vilseledda och är en förutsättning för att kunna göra medvetna val. Trots det nonchaleras ofta detta område. Antalet kontroller av märkning har i vissa länder minskat drastiskt.
 • Inkonsekvent redovisning
  Hur olika medlemsländer redovisar utförd kontroll skiljer sig markant åt mellan olika medlemsländer och även över tid. Det gör det svårt att jämföra och utvärdera hur de fungerar.

Goyens menar att det inte är konstigt att konsumenter ifrågasätter om livsmedelskontrollen fungerar, med tanke på de skandaler med bland annat smittad modersmjölksersättning, ägg och köttprodukter, som har uppdagats de senaste åren.

– I en gemensam marknad, där matvaror kan korsa åtskilliga gränser på vägen till vår tallrik, har vi inte råd med svaga länkar i kontrollsystemet. Alla medlemsländer måste lägga tillräckliga resurser på livsmedelskontroller för att skydda européernas hälsa, säger hon.

BEUC menar också att EU borde ställa högre krav på medlemsländerna.

Sverige omfattades inte av granskningen. Här rapporterade Livsmedelsverket i augusti att antalet kontroller som genomfördes under förra året var ungefär samma som under de senaste åren. För kontroller av livsmedelsinformation finns inga särskilda siffror.

FAKTA: Om rapportern
 • Alla EU-länder måste varje år skicka in en rapport över genomförd livsmedelskontroll till EU. Det är dessa som BEUC har granskat.
 • Granskningen omfattade tolv länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.


Ivar Nilsson


Annons