Nytt år och nya föresatser. Mer ekologiskt kanske? Ekologisk mat säljer dåligt i Sverige, skriver Dagens Nyheter. För dyrt tycker många konsumenter. Ekologiska odlare anser att butikerna tar ut högre vinstmarginaler på ekologisk än konventionell mat.

Men handeln håller inte med om att butikerna har större marginal på ekologiska varor än på andra.

Ekolivsmedel står för cirka fyra procent av den mat som konsumeras, enligt Krav. Regeringens mål om att andelen ekologisk jordbruksmark i Sverige skulle vara uppe i 20 procent år 2010 har inte nåtts. Nu siktar man istället på år 2013


Men så behöver det inte se ut.

Alla bör dra sitt strå till stacken om den ekologiska försäljningen ska ta fart. 

Handeln bör minska påslagen och konsumenterna får räkna med en viss merkostnad för att få ekologisk mat

–Du får en produkt som framställts utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer. För en liten merkostnad gör du en stor insats för din egen miljö, andra människors arbetsförhållanden och djurens välfärd, säger Kristin Cooper på Krav till Dagens Nyheter.

Det handlar också om att handla lite smartare, tycker Ulrika Brydling som är frilansande ekokock. Du behöver inte vara rik för att handla ekologiskt hävdar hon.

Läs hennes tips i DN om hur man kan handla ekosmart>>


 

Annons