Processat kött, det vill säga korv eller leverpastej, ökar risken för cancer i bukspottkörteln, visar en svensk forskningsartikel publicerad i ansedda British Journal of Cancer. 

Det är inte köttet i sig i charkuterivaror, som korv, bacon och leverpastej, som ökar risken för cancer, utan de ämnen som tillsätts för att öka hållbarheten, säger Susanna Larsson docent i epidemiologi vid Karolinska institutet. 

– Risken är dosberoende. Ju mer man äter, desto mer ökar risken, säger Susanna Larsson till Tidningarnas telegrambyrå, TT.

Det vanligaste ämnet för konservering av charkprodukter är nitrit. Ämnet ökar hållbarheten och skyddar mot exempelvis botulism, en förgiftning som kan leda till döden. Å andra sidan kan nitrit omvandlas till nitrosaminer som kan vara cancerframkallande. Det har varit känt tidigare, därför är användningen av nitrit reglerad.

Den studie som hon presenterar i British Journal of Cancer är en så kallad metaanalys som är en sammanvägning av sju andra studier.

– Eftersom de andra studierna var välgjorda bedömer jag vår studie som mycket tillförlitlig.

Bukspottskörtelcancer är en relativt ovanlig sjukdom. I Sverige får cirka 900 personer diagnosen varje år, framför allt personer över 65 år. Å andra sidan är det en mycket svårbehandlad form av cancer.


Susanna Larsson har tidigare visat att charkuterivaror även ökar risken för en betydligt vanligare cancerform, mag-tarmcancer.

– Om man äter mycket charkuterivaror bör man nog minska konsumtionen, säger hon.

Livsmedelsverket vill avvakta med att ändra rekommendationerna kring nitrit. Istället för att sätta ned foten av försiktighetsskäl säger man att det i vilket fall inte är nyttigt att äta charkprodukter eftersom de är feta. Därför borde vi minska vårt intag. 


Det finns ingen lag som säger att det ska finnas nitrit i charkprodukter, däremot måste producenten garantera att maten är tillverkad på ett säkert sätt. Många, inte minst handeln, har tolkat det som att nitrit måste tillsättas. 

Det finns en medvetenhet om att användning av nitrit kan medföra vissa risker. Därför har gränsvärdet för mängden nitrit minskat genom åren. Nu är den nere i så pass låga nivåer att det finns charkuterister som ifrågasätter om mängden verkligen utgöra ett tillräckligt skydd.

Istället skulle man kunna vinna mer på råvarukännedom hos producenter och konsumenter menar de.


KRAV godkänner inte nitrit. Det gör inte heller Äkta vara. Nitrit förekommer dock än så länge i EU-ekologiska produkter.

Läs artikeln i British Journal of Cancer>>Annons