Den stora manifestationen för regionalt mathantverk, Smaklust, som skulle ha genomförts i maj i år, ställs in. Projektet kostar helt enkelt för mycket och många av de tänkta deltagarna har inte haft möjlighet att finansiera vistelsen i Stockholm.


"Ja, det är smärtsamt och sorgligt men vi har tvingats ta detta tråkiga beslut. Orsaken är att vi har fått in alldeles för få anmälningar från regionerna”, skriver Eldrimners verksamhetsledare Bodil Cornell i ett brev. ”Utan att mathantverk från hela Sverige är på plats i Stockholm gick det inte att genomföra Smaklust, som tidigare år dragit 10 000 besökare.


Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för småskaliga mathantverkare. Smaklust har varit en återkommande mässa med mathantverkare från Sveriges alla hörn. Besökare har kunnat provsmaka, lyssna på föreläsningar, delta i workshops och träffa föreningar som Slow Food och Äkta vara.


”Mathantverket är det mest unika vi har av livsmedel i Sverige. Det är spjutspetsen i svensk livsmedelstillverkning och i satsningen på Sverige – det  nya matlandet. Smaklust skulle ha manifesterat detta”.


Smaklusttunnbrod[Jan Pontho]

 

Annons