För första gången har meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) påvisats i svensk mjölk. Fynden gjordes vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i fyra mjölkprover från kor med juverinflammation.

MRSA är en typ av antibiotikaresistenta stafylokock-bakterier som kan orsaka infektioner hos både människor och djur, men de kan också finnas hos friska individer. Bakterierna kan överföras från djur till människa och från människa till djur som kontaktsmitta. MRSA förekommer inte i pastöriserad mjölk, då pastöriseringen dödar bakterien.

 – Det är en nyupptäckt variant av MRSA som nu har påvisats. Den beskrevs för första gången i en internationell rapport våren 2011. Denna variant har tidigare bara rapporterats från människor i ett fåtal länder och från kor i Storbritannien. Kunskapen om hur vanlig bakterien är och hur den sprids är ännu begränsad, säger Helle Unnerstad veterinär vid SVA.

Henrik Ennart som tillsammans med Mats-Eric Nilsson skrev boken Döden i grytan, sade första gången det upptäcktes smitta i ett prov från en svensk gris att "om det här hade hänt för fem år sedan skulle det ha varit en världssensation."

– Självklart är även detta nytt och skrämmande. MRSA har man ju tidigare hittat hos svin runt om i Europa däremot känner jag på rak arm inte till att man tidigare hittat MRSA i mjölk, däremot ESBL, kommenterar han det nya fyndet i mjölk. 

Helle Unnerstad vid SVA anser att situationen i Sverige är under kontroll.

 – Läget vad gäller MRSA hos lantbrukets djur är bra i Sverige jämfört med många andra länder. Vi har tidigare bara hittat MRSA i ett prov från gris. Det är viktigt att motverka att bakterien sprids, fortsätter Helle Unnerstad. Det görs bäst genom bra smittskyddsrutiner, försiktighet vid handel med djur och ansvarsfull användning av antibiotika.

Henrik Ennart tycker att mer kan göras för att förhindra smitta.

– Medan man börjar få koll på detta inom sjukvården har smittspridningen ute i samhället ökat och mycket talar för att det sprids från djuren. Det här visar bara ännu en gång att konsumenterna inte kan vara säkra så länge man inte sjösätter ett kontrollprogram som är lika ambitiöst som för salmonella, alternativt behandlar djuren drägligt så att de inte blir så sjuka.

 

Annons