Halterna av den hormonstörande kemikalien bisfenol A i urinen ökade kraftigt vid stor stor konsumtion av konserverad mat på burk. Det visar ett experiment som Svenska dagbladet har gjort.

Under två dagar har fyra av tidningens reportrar gått på en burkmatsdiet bestående av bland annat tonfisk, fruktcocktail och ravioli för att se hur halterna av bisfenol A i deras urin påverkas. Resultatet överraskade både reportrarna och de forskare vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet, som hjälpt till att utföra testerna. Halterna av det östrogenliknande ämnet i urinen ökade med flera tusen procent, som mest 4 600 procent.
– Det här visar att konserver är en mycket viktig källa till bisfenol A. Resultaten är så pass intressanta att de bör nå ut internationellt, säger professor Bo Jönsson vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin, till Svenska Dagbladet.

Men trots den kraftiga ökningen ligger halterna fortfarande under den nivå som myndigheterna har bedömt som farlig.
– Halterna i urin speglar att man har exponerats för bisfenol A, men det viktiga är hur länge bisfenol A finns fritt i kroppen. Och det avgiftas ju oerhört snabbt i människor, det vet man, säger Kettil Svensson, toxikolog vid Livsmedelsverket, till Sveriges radio.
Bisfenol A används i olika typer av plast, bland annat sådan som täcker insidan av konservburkar. Ämnet kan störa kroppens hormonsystem och skada barns utveckling, men kopplas också ihop med infertilitet och hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna, enligt Sveriges radio.

Sedan förra året är ämnet förbjudet i nappflaskor och i april i år beslutade regeringen att även förbjuda ämnet i matförpackningar riktade till barn under tre år. Svenska myndigheter utreder också förekomsterna av kemikalien i kvitton och renoverade vattenledningar av plast. I den utredningen skulle även konservburkar kunna läggas till, enligt miljöminister Lena Ek (C).
– Ja, absolut. Vi har nu Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket som tittar just på de här uppdragen som vi har lagt hittills, säger miljöminister Lena Ek till Sveriges radio.

Annons